ბეტა-1 100მგ/მლ 1ლ ...
ლორინდენ A მალამო 15გ
ბორო პლუსი 25გ კრემ...
ბორო პლუსი 50გ კრემ...
ბენზოქსიდი 5% 20გ გელი
მიკროდაცინი ჰიდროგე...
დერმოვეიტი 0.05% 25...
ესკუს გელი 25გ ტუბი
სეპტრილა 100მლ ფლ (...
კასთელანდო მუქი 25მ...
აციკი კრემი 5% 2გ ტუბი
ოქტენისეპტი ჭრილ/მო...
დიმექსიდი 100მლ ფლ ...
ბეტადინი ხსნარი 10%...
სინტომიცინის ლინ.10...
ტრიდოქსი 15გ კრემი
ელოკომი 0.1% 30მლ ლ...
როზამეტი კრემი 1% 2...
სანიდერმი 15გ მალამო
ლატიკორტი 0.1% 20მლ...
ბეტადერმი 15გ მალამო
ტრიდერმი მალამო 15გ...
დესდეკი 1მგ/გ 30გ მალ
რეგერმინი 125მლ ფხვ...
აციკლოვირი 5% 5გ მა...
მიკროდაცინი ჰიდროგე...
მუპობელი 2% 15გ კრემი
ბანეოცინი 20გ მალამ...