დემანტინი 10მგ #30ტ
მადოპარი 125მგ #100...
ალცება 10მგ #30ტ
პარკინი 1მგ #100ტ
ანტიპარკინი 25მგ/25...
პარკინი 0.25მგ #100ტ
რაზალექტი 1მგ #30ტ
ნაკომი 25მგ/250მგ #...
სეროსტარი10მგ #30ტ
სტარლიტი50მგ/12.5მგ...
სტარლიტი 100მგ/25მგ...
სინდრანოლი 2მგ #28ტ
ტინგრექსი 10მგ #60ტ
სინდრანოლი 4მგ #28ტ
ნეურო-კა 10მგ #100ტ
ლევოკომი 25მგ/250მგ...
პრონორანი 50მგ #30ტ
ლევომედი 25მგ/250მგ...
პკ-მერცი 100მგ #90ტ