კეფენტეკი 30მგ #7 ე...
ფრენაგ ფორტი 3% 30გ...
აცეფლექსი-TH 100მგ+...
ამელოტექსი NEW10მგ/...
ტორო გელი 1% 30გ
სუარონი 100მგ #20ტ GMP
დიკლო-დენკი რეტარდი...
იბუპროფენი 200მგ #50ტ
ბრავექსი 100მგ/5მლ ...
მელოქსი10მგ/მლ1.5მლ...
დექსალფენი 25მგ/მლ ...
დიკლორანი პლუსი 30გ...
არტოქსანი 1% 45გ ჟელე
დიკლო-დენკი 100მგ #...
ართროკოლი 200მგ #10...
ბლოკიუმ ფლექსი #15ტ
ეტოდინი ფორტე 400მგ...
არტოქსანი 20მგ #5სუ...
როტიკოქსი 90მგ #28ტ
ვოლტარენი ემულგელი ...
ინფორინი 400მგ #10ტ
სერტოფენი 25მგ #20ტ
რევიანოქსი 20მგ ფხ+...
ეტოდინი SR 600მგ #14ტ
არტოქსანი 20მგ #10კაფს
აერტალი 1.5% 60გ კრემი
არტოქსანი 20მგ #3ფლ...
დექსირენი 50მგ/2მლ ...