სუპრასტინი 25მგ #20ტ
კეტოტიფენი 100მლ ს...
პარლაზინი 10მგ #30ტ
სოფალორი 5მგ #10ტ
ალცეტინი 5მგ #20ტ
ლევოსეტილი 5მგ #20ტ
დესმოტი 5მგ/10მგ #30ტ
დრამინა 50მგ #10ტ
დიმედროლი 10მგ/გ 30...
ტერიქსი 10მგ #10ტ
ელსანტი 5მგ #20ტ
ალერსეტი 1მგ/მლ 200...
ლეილინი 180მგ #10ტ
პალადა 0.1% 5მლ თვ....
ზეფექსალი 180მგ #20ტ
ცსინობროლი 5მგ #20ტ
კლესინი 20მგ/მლ 5მლ...
ლეკროლინი 40მგ/მლ 5...
კრებროსი 5მგ #20ტ
ალერტეკი 10მგ #20ტ GMP
ფენკაროლი 25მგ #20ტ
დელორატი 5მგ/10მლ 5...
ფენკაროლი 50მგ #10ტ
ლეტიზენი 10მგ #20ტ
ფსილო-ბალზამი 20გ ჟელე
კლარიტინი 10მგ #10ტ
ზირტეკი 10მგ #7ტ