ლიოტონი 1000 100გ ჟელე
აიპლასტი სიცხის დამ...
დიკლოფენაკი 0.1%10მ...
დიკლოფტილი 0.1% 5მლ...
სტოპ დემოდექსი ლოსი...
პერსკინდოლი კლასიკ ...
დემაზოლი 10მლ კრემი...
გეპარინის მალამო 25...
ალედერმინი გელი 30გ
ედოლფენი 0.3მგ/მლ 5...
ალგესტინი 40გ გელი
ფლექსიმობილ ჰოთ 45გ...
კაინოსტატი 50მლ ხსნარი
დექსამეტაზონ-დარ1მგ...
ნევანაკი 1მგ/მლ 5მლ...
აის ქულინგ(სიცხ.დამ...
კეტალდინი 0.5% 5მლ ...
ქაფურის სპირტი 10% ...
ინდომეტაცინი მალ10%...
ვეგატონი 1000სე/გ 5...
ჰეპატრომბინი H მალა...
ალერდექსი 0.1% 10მლ...
პროენზი 100მლ გელი
ოფთაქვიქსი 0.5% 5მლ...
ბიო-კრ.ღრუბელა-ბალზ...
უნიკლოფენი 0.1% 5მლ...
კაპსიკამი 30გ მალამო
გეპარინის მალამო 25...