დემაზოლი 10მლ კრემი...
აის ქულინგ(სიცხ.დამ...
ნევანაკი 1მგ/მლ 5მლ...
დექსამეტაზონ-დარ1მგ...
კაინოსტატი 50მლ ხსნარი
ფლექსიმობილ ჰოთ 45გ...
ალგესტინი 40გ გელი
ალედერმინი გელი 30გ
გეპარინის მალამო 25...
ლიოტონი 1000 100გ ჟელე
პერსკინდოლი კლასიკ ...
სტოპ დემოდექსი ლოსი...
დიკლოფტილი 0.1% 5მლ...
დიკლოფენაკი 0.1%10მ...
აიპლასტი სიცხის დამ...
კეტალდინი 0.5% 5მლ ...
ქაფურის ზეთი 10% 30...
ელიპა 0.5% 10მლ თვ.წვ
ქაფურის სპირტი 10% ...
ინდომეტაცინი მალ10%...
ჰეპატრომბინი H მალა...
ალერდექსი 0.1% 10მლ...
პროენზი 100მლ გელი
დიკლოფენაკი 1% 40გ ...
ოფთაქვიქსი 0.5% 5მლ...
ბიო-კრ.ღრუბელა-ბალზ...
უნიკლოფენი 0.1% 5მლ...
კაპსიკამი 30გ მალამო