იპეკი-ბამბის ჩხ. #2...
ნოვაქსი-ყურის ჩხირი...
ნოვიტა ბამბ.ჩხირ#16...
ლედი კოტ ბამბ.ჩხირე...
ქლეა-ყურის ჩხ#100 2167
ქლეა-ყურის ჩხირ#200...
ქლეა-ყურის ჩხ.300ც ...
ლედი კოტ ბამბ.ჩხირე...
დრაივ-ყურის ჩხირები...
ნოვაქსი-ყურის ჩხირი...
ბამბიანი ჩხირები #1...
ლედი კოტ ბამბ.ჩხირე...
უნი-ყურის ჩხირი #10...
უნი-ყურის ჩხირი #30...
ქლეა-ყურის ჩხირ#100...
ლედი კოტონი-ბამბ.ჩხ...
უნი-ყურის ჩხირი #20...
ბამბიანი ჩხრ.ახალშო...
ბამბიანი ჩხირები #2...
იპეკი-ბამბის ჩხ. #3...
ნოვაქსი-ყურის ჩხირი...
ქლეა-ყურის ჩხ#200 2174
იპეკი-ბამბის ჩხ. #1...
ლედი კოტ ბამბ.ჩხირე...