გლუკომეტრი On Call ...
შპრიცი ერთჯერადი 5მ...
კათეტერი ფოლის ლატ....
ლეიკოპლ.2.5x500სმ ქ...
პეტრის ფინჯანი 90მმ...
სათბური რეზ.კომბ.N1.5
სამაჯური საიდენტიფ....
ხელთათმანი ა/სტ.წყვ...
ხელთათმანი ა/სტM-7წ...
ბასილოლის დოზატორი
სისტემა გადასხ.პეპე...
ბინტი 7მx14სმ არასტ...
ქუდი ერთჯერადი "ბერ...
ბინტი თაბაშირის 2.7...
ხელთათმანი სტ.ნიტრ....
ჟანგბადის ბალიში 42ლ
ჰერბოდენტი მც.კბ/პა...
წნევის აპ.მექEXPERT...
წნევის აპარ.მექანHS...
შპრიც/კალმისIME-DC ...
ბინტი 5მx10სმ სტერ....
ყუთი სამედ.ნარჩენებ...
წნევის აპარ.მანჟეტი *
თერმომეტრი ელ.უკონტ...