იპიგრიქსი 15მგ/მლ 1...
დონეპეზილი 5მგ #28ტ
ნიშად. სპირტი 10% 1...
ნუკლეო ფორტე #3 გამხს
ნივალინი 5მგ#20ტ
ალზეპილი 10მგ #28ტ
ნივალინი 2.5მგ/მლ 1...
სიდომოლი #40კაფს
ნივალინი 10მგ #20ტ
პროზერინი 0.05% 1მლ...
დოზილენი იზიტაბი 5...
ნივალინი 5მგ/მლ 1მლ...
ნიშად. სპირტი 10% 1...
დონეპეზილი 10მგ #28ტ
იპიგრიქსი 20მგ #50ტ
ნეირომიდინი 5მგ/მლ ...
ნეირომიდინი 15მგ/მლ...
ნეირომიდინი 20მგ #50ტ
ალზეპილი 5მგ #28ტ
ნუკლეო ც.მ.ფ.ფორტე ...
დოზილენი იზიტაბი 10...