გემბაგი 100მგ 2მლ #5ა
ნიუფეროლი ორალ/ხს #...
მალტოფერი ფოლი #30ტ...
ფერუმ ლეკი 100მგ #1...
ფერსინოლ-Z #30კაფს
ფერიმედი 200მლ ელექ...
ფერო-ფოლგამა ნეო#100ტ
ფერო-დენკი 50მგ #50ტ
ფეროვენი 100მგ/5მლ ...
იროვიტი 30მლ ორალ/წვ.
ფერუმ ლეკი 50მგ/5მლ...
ჰეფი ფერო #21კაფს
სანტაფერი 50მგ/5მლ1...
ფეროვიტი-ავერსი 100...
გალფერი 305მგ #100კაფს
სანტაფერი ფორტე #30ტ
ფერუმ ლეკი 2მლ #10ა...
ვენოფერი 100მგ/5მლ #5ა
ნეოგლობინი 200მლ სი...
სორბიფერ დურულესი+ვ...
ხელა-ფერ მედ+ #30კაფს
ფერუს-C 100+500მგ#3...
ფერსინოლი 100მგ/2მლ...
ფეროვიტი 50მგ/5მლ10...
სორბიფერ დურულესი+ვ...
ტოტემა 10მლ #20ა
ფერუს-S 50მგ/5მლ150...
სუფერი 20მგ/მლ 5მლ #5ა